Extreme Programming (XP)

Bogen “Introduktion til Extreme Programming” af Kent Beck kan varmt anbefales.

For programmøren kan XP bedst beskrives som

  • Lav små, men ofte, releases
  • Udvikling i iterationer
  • Hvis ingen har bedt om det – så skal det ikke laves (også selvom du forventer at det skal laves senere)
  • Skriv test koden først – og test ofte (unittest og funktionalitetstest)
  • Kun arbejde indenfor normal arbejdstid – dvs. sæt kun realistiske deadlines
  • Refractor når du ser muligheden
  • Kode skal bestå alle test inden der releases
  • Keep it simple – udskud det komplekse til det bliver nødvendigt
  • Pair programming. (Personligt mener jeg ikke at pair programming er optimalt til alt – men daglige code reviews med en kollega giver rigtig god mening)

Indenfor softwareudvikling er der fire faktorer: Omkostninger, Tid, Kvalitet og Omfang. Kunden kan/må kun bestemme de tre (men bestemmer selv hvilke) – den sidste er op til programmøren (eller teamet)

XP lægger stor vægt på at koden skal være enkel og formidlende – og ikke må indeholde gentaget kode. I bogen bliver 80/20 reglen også fremhævet:

80% af fortjenesten kommer fra 20% af indsatsen

Så derfor skal vi starte med at kode de 20% – og udskyde resten til næste release …

Scrum er i øvrigt en delmængde af XP, der fokusere på projektledelsen omkring et udviklingsprojekt.

Leave a Reply