Super Trends
50 ting du bør vide om fremtiden, her et udpluk
 • Zimans lov: mængden af videnskabelig aktivitet 100 dobles på 100 år.
 • Moores lov: antallet af transistorer/komponenter i et integreret kredsløb, fordobles hvert halvandet år – samtidigt med at prisen halveres (og selvom Moores lov er ved at nå den fysiske grænse, så må vi forvente at hastigheden forsat vil stige)
 • Fremtidens udfordringer løses sjældent med nutidens teknologier
 • Innovation er en eksponentiel process uden ende – og når den først går i gang, er der ingen naturlig begrænsning til at stoppe den
 • Verdens tilstand er generelt bedre og udvikler sig generelt bedre, end flertallet af befolkningen – inkl. veluddannede og eksperter – tror (Hans Rosling)
 • Høje økonomiske vækstrater og højt velstands niveau fører til mere rationalitet, fred og fordragelighed, hvilket i øvrigt igen muliggør mere økonomisk vækst
 • Efter at vi har afkodet menneskelige gener, vil udviklingen i biologi følge hovedtendenserne i udviklingen af computerteknologi (CRISPR)
 • Bells lov: hvert 10 år kommer der et grundlæggende nyt computing koncept. Men det ser ud til at være accelereret yderligere. Tech på vej: AI, Kvante komputere, VR, AR, ..
 • Zimmermanns lov: teknologi gør det stadig lettere at overvåge os, og computerenes evne til at spore os fordobles hver 18 måned
 • Jevon’s paradoks: når forbedringer medføre, at ressourcer kan anvendes mere effektivt, kan priserne falde, hvilket kan føre til større forbrug af samme ressource
 • Innovation er menneskehedens vigtigste ressource
 • Deleøkonomi skaber stigende tillid i samfundet og dermed mere social kapital
 • Says lov: udbud skaber efterspørgsel
Global opvarmning
 • CO2 giver øget temperatur – men også øget plantevækst. Høj temperatur giver større fordampning og dermed også mere nedbør.
 • Igennem de sidste 9000 år har temperaturen svinget naturligt med optil 3 grader (iskerne boringer på Grønland), ligeledes har Antarktisk haft adskillige udsving på optil 13 grader igennem de sidste 450.000 år. De sidste 600 millioner år har vi haft det optil 17 gradere varmere (og med langt mere CO2) – i disse periode havde vi også dinosaurer og den kambriske eksplosion.
Arbejde
 • Nye måder at arbejde på og nye ledelsesformer: freelancere og små virksomheder / mindre enheder.
 • Evolutionær organisation
 • En flad organisation med meget få stabsfunktioner.
 • Værdibaseret ledelse
Stat
 • Government as a service; vi vil tilbyde alle borgere en skattefinansieret adgang til en række services so  uddannelse og sygesikring og tilsikre at de følger visse krav. Hver borger kan vælge sin egen udbyder.
 • Token økonomi: nogle penge kan være øremærket til f.eks. uddannelse.
 • Borgerløn.
 • Reducer brugen af den konforme organisationsmodel: top-down kommando systemet skal erstattes af noget mere agilt , fleksibelt og decentralt (og med mindre selvstyrende enheder)
 • Deleøkonomi og Ratingsystemer.
Relaterede bøger
 • Fremtidens organisation – en illustreret vejledning til meningsfulde former for samarbejde af Frederic Laloux
 • The Better Angels of Our Nature – Why Violence Has Declined af Steven Pinker
 • Factfulness – 10 grunde til at vi misforstår verden – og hvorfor den er bedre end vi tror af Hans Rosling m.fl.
 • Scared to Death – From Bse to Coronavirus: Why Scares Are Costing Us the Earth af Mr Christopher Booker
 • On Intelligence af Jeff Hawkins
 • How the Mind Works af Steven Pinker
 • Utopia for realister – Gratis penge til alle, femten timers arbejdsuge og en verden uden grænser af Rutger Bregman
 • Anarchy, State, and Utopia af Robert Nozick

Leave a Reply