Positiv Psykologi

Instinktivt ved at at, aktivitet er livsbekræftende og  passivitet er roden til alt ondt. Studier tyder på at flid betyder dobbelt så meget for success som talent. Men ikke flittig fordi vi skal, men fordi vi har lyst. ‘Hvorfor’ og ‘fordi’ er meget vigtigt for os. Vi skal være helhjertet engageret.

Kun 5% af sundhedsbudgettet går til forebyggelse – på trods af at det er langt billigere at forebygge end at helbrede. 

Vi er verdens lykkeligste
– Lav ulighed
– Vi er antiautoritære. Flad ledelsespyramide
– Lav korruption. Tillid til myndigheder
– Social tillid
– Velhavende
– Rent vand, gratis sygehus, gratis uddannelse

Hvordan kan vi så stadig lide af angst og depression som er de nye folkesygdomme? Måske fordi vi er optimerede til at leve i et jæger/samler samfund i små grupper hvor alle kender alle (mismatch hypotese)

Hedonisk tilvænning: positive oplevelser bliver hæmmet. Hvad der gør os glade i dag er blot normalt i morgen (mere vil have mere)
Modsat bliver negative oplevelser fremmet (negativitetstendens) – historisk set har det været med til at holde os i live.
Generelt set så bekymre vi os mere over problemer og fiaskoer, end vi påskønner glæder og successer. Dårlige nyheder/negative begivenheder får langt mere fokus end de gode.

Konkurrence er godt for de få i toppen – men rigtigt skidt for resten (som blot ser håbløshed) Et godt samfund kræver at alle oplever at vinde ( ved at gøre deres bedste/konkurrerer med sig selv). Et godt samfund kræver engagement.

Grundlæggende for trivsel: bevægelse og selvregulering (herunder aktivitet og foretagsomhed). 

Skolerne gør i dag alt det forkerte: karakterræs og uopnåelige mål (pensum) vil for mange blot være et studie i håbløshed og fjerne alt engagement. Skolerne bør i stedet fokusere på rammerne for vækst og læring og ikke så meget på målet. Der skal fokus på trivsel og engagement – så kommer læring af sig selv (vi født nysgerrige og med lyst til at lære)
Aktivitet og selvregulering giver mulighed for vækst eller flourishing.

Andre forudsætninger for trivsel:

 • stabilitet og tryghed
 • Orden i kroppen – spis sundt, dyrk motion, god søvn. (Motion har stor indflydelse på humøret) 
 • Mentalt i balance
  fortid: stolthed, tilfredshed modsat hangs som traumer, bitterhed, skuffelse, eller sorg
  nutid: gode oplevelser
  fremtid: tryghed, tillid, optimisme og håb
 • Flow
 • Gode sociale relationer
 • At føle Taknemmelighed  
 • Gøre noget godt for andre: altruisme er skjult egoisme
 • Flourishing 
 • Lave/deltage i noget meningsfuldt
 • Oplevelse af success

Tips

 • Det er en god ide at omgive sig med gode minder (billeder) og hver aften at huske på 3 gode oplevelser fra dag (at have fokus på det gode)
 • Dagligt at notere sig 5 ting man har været taknemmelig for i løbet af dagen
 • Responder og spørge aktivt og konstruktivt til andres successer
 • Mindfulness

Bemærk: engagement er vigtigere end talent.
Tro kan flyttet bjerge. Succes er en forudsætning for succes.

View Post

Leave a Reply