Homo Conexus

Netværksmennesket: Spændende bog om en ny tidsalder. Fra instrustrisamfund til netværksmenneske. En ny generation er på vej.

Kendetegnes bl.a. ved:

  • Netværk er vigtigere end løn
  • Flade virksomhedsstrukturer (netværk fremfor hierakier)
  • Fagforeninger er på vej til at blive obsolete
  • Facebook/Google+ fremfor email – gør det lettere at holde kontakt med de vigtige ‘svage forbindelser’ i netværket
  • Decentralisering
  • Convenience ligeså vigitigt som pris og kvalitet
Links

Leave a Reply